KERK.JORWERT.NL

 

Stichting Fryske Ālde Tsjerken

De Redbadtsjerke in Jorwert is sinds 1994 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). De plaatselijke commissie vertegenwoordigt de stichting op plaatselijk niveau. De vrijwilligers van deze commissie heeft de Redbadtsjerke in beheer en verhuurt die aan o.a. de PKN-gemeente Westerwert, Stichting Nijklaester, muziekgezelschappen, particulieren. De kerk dient tevens als trouwlocatie.

Meer informatie nodig of een afspraak maken?

Neem dan contact op met iemand van de plaatselijke commissie:

Mathieu van den Boogaard (tel: 06-53715308)

of Anita de Boer (058-2519901). Mailadres: saftjorwert@gmail.com

 

Protestantse Gemeente Westerwert

De protestantse gemeente Westerwert gebruikt de kerken van Jorwert, Mantgum en Weidum beurtelings voor haar wekelijkse diensten. Ds Hinne Wagenaar, ook betrokken bij Nijkleaster, is sinds juli 2012 de vaste predikant voor de gemeente Westerwert.

 

Aanmelden Digitale Nieuwsbrief

 

Stichting Nijkleaster

De Stichting Nijkleaster beijvert zich voor een nieuw klooster in Friesland. Dit nieuw klooster wil een centrum vormen, op protestantse leest geschoeid, waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om op adem te komen, en tegelijk een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, studie en werk, plezier en recreatie. De doelstelling is om nieuwe wegen te zoeken voor het evangelie en op deze wijze een aandeel te leveren aan persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke vernieuwing.

 

Historie Redbadtsjerke

De kerk van Jorwert bestaat al sinds de 11e eeuw. Deze lange historie heeft natuurlijk haar sporen achtergelaten in de kerk. De werkgroep Historie van Jorwert heeft een beschrijving gemaakt van de Redbadtsjerke, waarbij ook veel historisch beeldmateriaal toegankelijk is gemaakt.

 

Audio-tour Redbadtsjerke

 

Agenda Redbadtsjerke

 

Aankondigingen:

 

Datum

Onderwerp