ANEKDOTES

 

BESCHILDERING ENTREE

Boven de ingangen van de kerk zijn Bijbelteksten geschilderd:

Entree Zuid:

Bewaar uwer voet al Gij het huis Gods ingaat (Prediker 4 vers 17).

image001

Bij herstelwerkzaamheden door dorpsschilder Hendrik Meinsma. was het tekst sjabloon beschadigd.

Op eigen gevoel was het ontbrekende woord snel ingevuld. Bij thuiskomst vertelde hij aan zijn vrouw, Gais Meinsma, zijn verrichtingen die ochtend. Na controle van de werkzaamheden bleek het woord voet verandert te zijn in hoed. De ingang is niet hoog en het was dus niet ondenkbaar dat je met een hoge hoed moet oppassen. Na de constatering en een extra controle in de Bijbel is de tekst keurig hersteld.

image003

Entree Noord:

Treed dit heiligdom binnen o zondaar God wil uw Vader wezen (Psalmen 77 vers 14).

image005

 

Nachtboek van een kerkuil – predikant Bastiaan van Gelder

Naast het boek van Geert Mak "Hoe god verdween uit Jorwert" is er nog een boek geschreven over Jorwert. Met als alias "Boudewijn Gardenier" schreef Bastiaan van Gelder het boek: “Nachtboek van een kerkuil” (1990 met 390 pagina's). In het boek staan zijn ervaringen als beginnend predikant met gevoelens en meningen van zijn ambtstermijn in het dorp “Lytsewier”. Als een echte kerkuil, gezocht door de Duitsers, leefde van Gelder het laatste jaar van de 2e wereldoorlog gedurende 215 dagen en nachten op een bijzonder onderduikadres. In de ruimte van zijn eigen kerk, tussen het koepelgewelf en de schuine kap. Slechts een enkeling in Jorwert was op de hoogte van de bijzondere verblijfplaats. Oudejaarsavond 1944 werd hij opgepakt en gevangen gezet en net voor de bevrijding weer vrijgelaten. Beschrijvingen in het boek zijn gebaseerd op zijn dagboek. Zijn boek geeft een beeld van hoe het leven in een gemiddeld Fries dorp verliep. Tegelijk krijgen we een indruk van de kerkelijke gemeente van die dagen. Een jaar heeft van Gelder gewerkt aan het boek met tekeningen gemaakt door Douwe de Bildt. Hoewel van Gelder de gebeurtenissen in Jorwert zo nauwkeurig mogelijk heeft willen beschrijven berust circa 70% op waarheid. Alle namen zijn veranderd en de gebeurtenissen spelen zicht af in het fictieve dorp Lytsewier met als reden om niemand van de dorpelingen in een kwaad daglicht te zetten.

 

Predikant Anne Wopke Vlieger

Bij de geboorte van zijn zoon Nuttert (6 april 1976) was hij was zo blij met de geboorte van zijn zoon dat hij midden in de nacht de klokken luidde om dit blijde nieuws met het dorp te delen. Niet alle dorpsbewoners stelden dit op prijs omdat velen dachten dat er ergens brand uit was gebroken. Sindsdien is het een goed gebruik dat de nieuwbakken vaders om 11.00 uur de klok luiden. De grote klok (mannelijke, zwaar van geluid) voor de zonen en de kleine klok (vrouwelijke, lichter van geluid) bij de geboorte van de meisjes. Dit gebruik is overgenomen door de omliggende dorpen Bears, Jellum en Weidum. Zij maken onderdeel uit van de protestantse gemeente "Westerwird" (genoemd naar het voormalig nonnenklooster met die naam). Wanneer iemand overlijdt worden beide klokken ingezet om het droeve nieuws te melden. Hier speelt de klok waarmee begonnen wordt een rol; de mannelijke of de vrouwelijke klok begint. Dit kan zijn om 9.00 uur of 17.00 uur.