BRONVERMELDING

 

Voor het samenstellen van deze website is dankbaar gebruik gemaakt van diverse bronnen.

 

 

Fries Museum Leeuwarden

www.friesmuseum.nl

Gemeente Littenseradiel

www.byldpunt.nl

Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed RUG Groningen

www.kerken.eldoc.ub.rug.nl

Jolt Oostra

uit de geschiedenis van Jorwerd (boek)

Leeuwarder Courant (digitaal archief)

www.dekrantvantoen.nl

Louis Meulstee

www.louismeulstee.com

Reliwiki

www.reliwiki.nl

Ruimgeloven in Mid-Fryslân

www.ruimgeloven.nl

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

www.monumentenregister.nl

Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT)

www.aldefrysketsjerken.nl

Stichting Jabikspaad Fryslân

www.Jabikspaad.nl

Stichting Nijkleaster

www.nijkleaster.nl

Stichting Organum Frisicum

www.organumfrisicum.nl

Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum

www.tresoar.nl

Ds. Hinne Wagenaar

www.hinnewagenaar.nl

 Kunstenaar Istvan Orosz                                                         www.web.axelero.hu/utisz/page.htm