GRAFZERKEN


In de vloer van het koor liggen nog middeleeuwse sarcofaagdeksels, waarvan één met twee gebeeldhouwde kruisstaven. http://www.ruimgeloven.nl/images/stories/jorzerken1.jpgVerder zien we verschillende fraai gebeeldhouwde zerken, waaronder de in diep reliëf uitgehouwen steen van ritmeester Johannes Nauta van Hesens uit 1668. De steen ligt op een grafkelder. De zerk is gaaf bewaard gebleven en laat de afbeeldingen van twee ridders zien, in harnas en wapenrusting. We zien een geopend en een gesloten vizier en ook aan het voeteneind is wapentuig uitgehouwen. In het midden lezen we de volgende tekst:

Anno 1658 den 6 Augustus is overleden aan den Edelen, Manhaften Heere Johannes Nauta van Hezens, in zijn leven Ritmeester over een Compagnie te paarde, olt 25 jaren en de leit hier begraven.

Voor de grote herenbank ligt een grote grafzerk ter nagedachtenis aan pastoor Hoatse Funs:

Anno Deni 1556 de 26 Dach Novebris sterf die Edelen Eernt veste en geleerden Heerschap Hottio Fons, pastoer in Jorwerd.

Zowel Hezens als Fons is een buurtschap onder Jorwert.

In de voorkerk tenslotte ligt nog een beschadigde zerk uit het derde kwart van de 16e eeuw. De tekst hierop spreekt van een moord: In de nacht van 2-3 december 1569 werd op het slot Hezens Wattie van Hania “vermoordt in syn slaepkamer” door een knecht. Stilistische overeenkomsten met een zerk in Bornwird doen vermoeden dat Benedictus Gerbrants de maker is. Ook Watties vrouw Yda Gratinga (=10-12-1565) en hun zoon Wattie (=22-3-1570) liggen onder deze zerk begraven. 

 

Bijlage grafzerken en haar historie