DE REDBADTSJERKE VAN JORWERT

 

In het midden van het terpdorp Jorwert staat een gotisch/romaanse kerk, de Radboudkerk of Redbadtsjerke in het Fries. Precieze bouwdatum van de kerk is niet bekend. Maar de stenen kerk dateert uit de elfde eeuw. Waarschijnlijk heeft er voor deze kerk nog een houten kerk gestaan.

 

De toenmalige Rooms-Katholieke parochie heeft als patroon (bescherm) heilige Sint Radboud (Bisschop van Utrecht 899 - 917) gekozen. De kerk van Jorwert is de enige kerk in Friesland die aan Sint Radboud is toegewijd.

 

Bisschop Radboud (boodschapper van goede raad) stamde van moederszijde af van de beroemde Friese koning Radboud. Bisschop Radboud stierf op 29 november 917 in Ootmarsum. Zijn lichaam werd naar Deventer overgebracht. De dag van de overbrenging 25 juni werd gevierd als zomerfeest van de heilige.

 

kerk1

 

Radbodus

 

 

Tegenwoordig wordt de Friese vertaling voor de kerk " Redbadtsjerke" gebruikt.

 

Oorspronkelijk was de kerk van Jorwert een katholieke kerk, vallend onder het bisdom Utrecht.

 

Na de Reformatie (1580) kerkhervorming, waarbij het rooms-katholieke geloof werd verbannen, is de kerk overgegaan in protestants beheer.

 

De Redbadtsjerke is sinds 1994 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT).

 

De Redbadtjerke is door de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed als beschermd monument ingeschreven onder nummer 8494 d.d. 18-3 1970.