VONDSTEN

 

Agnus Dei hostiedoos (reliekdoos)

 

Bij de restauratie van de kerk (1954) is in de muur achter een trekbalk en vlak onder het plafond een zilveren doosje gevonden waarin een verguld schaaltje zat. Het bleek een attribuut te zijn van de Rooms Katholieke kerk met een datering van voor de Hervorming (1580). Het zilveren doosje, de Pyxis en het vergulde schaaltje, de Lunula dienden voor het bewaren van de geconsacreerde (gewijde) hostie. De Agnus Dei hostiedoos is in 1956 door de Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Gemeente Jorwert verkocht aan het Fries Museum.

 

Afmetingen:  hoogte 6.8 cm x diameter 7.9 cm

Gewicht:       145 gram

Maker:         onbekend

Datering:      1440 – 1459

Bron:           collectie Fries Museum  Leeuwarden

 

De Amulet van Jorwert.

De Amulet van Jorwert stamt uit de laat-Merovingische periode (600-900). De kalkstenen amulet is ongeveer 10 centimeter groot. Het kalksteen is geďmporteerd omdat er in Friesland geen kalk voorkomt.

Op de geel gebakken peervormige dikke schijf staat op de voorzijde een Christus op de troon, die een kelk opheft, geflankeerd door de hoofdletters A(lpha) en O(mega) (Openbaring 1 vers 8). In de Omega is een kruis verwerkt.

Op de achterzijde staat een gevlochten (Gordiaanse knoop) kruis afgebeeld, met daarboven een afbeelding van de zon (Sol) en de maan (Luna).

 

 

 

 

 

 

 

De betekenis van de afbeeldingen en waarvoor de amulet gediend heeft is onzeker. Het zou kunnen gaan om een pelgrimsamulet. De zon en de maan doen denken aan psalm 21. Een pelgrimslied waarin de dichter zijn hulp verwacht van de Heer. Hij ziet er op toe dat de zon hem overdag niet steekt noch 's nachts de maan (vers 6).

 

 

 

Vindplaats:    opgraving in de terp van Jorwert

Afmetingen:  h 6.4 cm. x br 4.4 cm. x dikte 2.1 cm

Maker:         onbekend

Datering:      700 – 900

Bron:           collectie Fries Museum Leeuwarden